clock
Đang Tải...

Sản xuất điện của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tích luỹ vượt mốc 65 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT